• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Услуги

Строителство / Конструкции / Строителна техника

Проектиране

Инвестиции и цялостно проектиране на идейни и работни проекти. Инженеринг и цялостно предпроектно проучване. Съгласуване на проектната документация до разрешение за строеж.

Консултантски услуги

Консултантски услуги за инвестиционни намерения и строителни дейности. Оценка на проектите в техническо и финансово отношение. Консултации и съдействие за издаване на разрешение за строеж.

Строителство

Строителство и проектиране. Строителство на Бизнес сгради, Обществени сгради, Индивидуално строителство на жилищни сгради, Многофамилни и Еднофамилни къщи.

Консултанти

Консултанти

Консултантски услуги в сферата на инвестициите и строителството.

Екип

Инженерен и строителен екип от професионалисти в сферата на архитектурата, конструкциите, строителството и продажбите.
Avatar
Avatar
Avatar

Клиентите за нас

Ценим високо мнението на Нашите клиенти.